UNE-EN ISO 50001
Sistema de Gestió Energètica

La norma que garanteix l’eficiència energètica

ISO 50001
Sistema de gestió de l'energia

Què és la ISO 50001?

La norma ISO 50001 "Sistema de Gestió de l'Energia" té com a objectiu permetre a les organitzacions establir els sistemes i processos per a la millora contínua de l'exercici energètic, incloent-hi l'eficiència energètica, l'ús i el consum d'energia.

La implantació d'un sistema de gestió energètica inclou política energètica, objectius, metes energètiques i plans d'acció, ús i consum d'energia i compliment de requisits legals.

L'organització que decideix implantar la ISO 50001 ha d'establir i assolir fites i objectius energètics, realitzar actuacions necessàries per millorar-ne l'exercici energètic i demostrar la conformitat del sistema amb la millora contínua.

Principals avantatges per a la teva organització

Aspectes Clau

Aspectes clau aISO 50001

Lideratge

L'alta ha de demostrar el lideratge i el compromís respecte a la millora contínua del seu exercici energètic ia l'efectivitat del seu SGEn.

Millora continua

S'assegura la millora de l'eficiència energètica, associada a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i la reducció dels costos energètics.

Planificació

La planificació es realitza a partir de les metes i els objectius de l'organització. A partir d'aquests, cal prendre les mesures pertinents del SGEn.

Formació i Comunicació

Es requereix un nivell de competència del personal per a un desenvolupament adequat del SGEn. És imprescindible la implicació de tot el personal.

Aspectos clave

Aspectos clave en ISO 50001

Liderazgo

La alta debe demostrar su liderazgo y compromiso respecto a la mejora continua de su desempeño energético y a la efectividad de su SGEn.

Planificación

La planificación se realiza a partir de las metas y objetivos de la organización. A partir de estos, se deben tomar las medidas pertinentes del SGEn.

Formación y Comunicación

Se requiere un nivel de competencia del personal para un adecuado desarrollo del SGEn. Es imprescindible la implicación de todo el personal.

Mejora continua

Se asegura la mejora de la eficiencia energética, asociada a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción de los costes energéticos.

Procés

Com puc començar a implantar la ISO 50001?

Amb personal propi

És l'opció més econòmica i implica disposar d'experts interns que desenvolupin tot el sistema. En aquest cas, el temps necessari per aconseguir la certificació ISO 50001 podria allargar-se, tret que es puguin assignar recursos específics.

Obtenint suport

Obtenir el suport dun tercer amb experiència en ISO 50001 augmentarà la velocitat dimplantació del sistema i proporcionarà una millor qualitat que fer-ho internament.

Subcontractant el servei complet

Recórrer a un servei de consultoria externa per obtenir múltiples avantatges: augmenta la velocitat de creació del vostre SGEn, ofereix una millor qualitat que la creació interna (a causa de l'experiència en el desenvolupament de SGEn) i us pot donar suport durant l'auditoria externa. Puede ser una gran opción si se carece de recursos o conocimientos internos, el plazo de entrega es ajustado y/o el presupuesto no es una preocupación. Y, sobre todo, asegurar la certificación del sistema.

CONTACTA AMB UN ASSESSOR

Vols implantar la ISO 50001?

EPI som una empresa líder del mercat de la consultoria energètica a Indústria i Gran Terciari, amb més de 20 anys d'experiència garantint la millora de la competitivitat i sostenibilitat dels nostres clients.